Destacats

 

NOU!

 eduteca 2

Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa convoca als centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria, a participar en el programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

Finalitat: donar una resposta a les necessitats de generar i estimular noves formes de llegir i aprendre d'acord amb l'actual societat de la informació.

Termini de presentació: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.

Es seleccionarán un màxim de 25 de centres.

Documents:

Convocatoria

Annex 1 Instruccions.

Annex 2 Sol·licitud de participació

Annex 3 Reunió del consell escolar.

Annex 4 Reunió del claustre de professors.

 

 

tablet 1

 

Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa posen en marxa la primera convocatòria del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

Aquest programa vol promoure les competències docents en el treball per projectes de caràcter interdisciplinari o de projectes d’investigació amb el suport de la biblioteca escolar, els anomenats projectes documentals integrats.

Destinataris: centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

Terminis de presentació: de l'11 d'octubre fins a 25 d'octubre de 2017 (ambdós inclosos).

Documents:

NOU! Convocatòria formació específica del professorat inscrit com a participant.

Convocatòria programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

      Annex 2. Sol·licitud de participació.

      Annexos 4 i 5. Informe Consell Escolar i aprovació del claustre de professors.

Llista de centres educatius seleccionats per participar en el programa.

Llista de centres educatius que han presentat la sol·licitud per participar en el programa.

 

 

logo 281116

-    Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu posar en contacte amb el servei de consultes Abiesweb:      abiesweb@iesamaura.net

 


Nova edició del curs de formació a distància AbiesWeb.

Programa de Gestió de Biblioteca Escolar

Del 17 d'octubre al 27 de novembre de 2017

Obert el termini d’inscripció de dia 30 de setembre a dia 8 d'octubre de 2017

Destinataris:

  1. Coordinadors de les biblioteques escolars dels centres o membres de la Comissió de la biblioteca escolar dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears
  2. Resta del personal d'aquest centres.

Trobareu tota la informació al document adjunt.

 

 logotipo

Primera Convocatòria Distinció Anual del segell del CCB

El Consell de Cooperació Bibliotecària, òrgan col·legiat de composició interadministrativa que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques, presenta dins del Pla Estratègic 2016‐2018, aquesta iniciativa que consisteix a realitzar un reconeixement anual que té com a finalitat ressaltar el valor dels projectes de biblioteques més destacats durant l'any i que estiguin en relació amb els objectius generals d'aquest II Pla Estratègic del CCB.

Fi de termini de presentació dels projectes: 30 de setembre de 2017

Més informació:
• Notícia a la web del Consell de Cooperació Bibliotecària
• Formulari de sol·licitud del Segell CCB

 V Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears

Es publiquen els materials de les jornades

Proyectos documentales integrados - Rosa Piquín

pdi rosa piquin petit

Taller programes formatius - Glòria Durban

Gloria Durban

IX Jornades de Biblioteques Escolars de Galícia

Jornades de Biblioteques Escolars de Catalunya

Conclusions del Congrés Nacional de Biblioteques Públiques

Integració de les competències ALFIN/AMI en el sistema educatiu

- IV Jornades Biblioteques Escolars.

Publicats els materials i fotografies de les jornades de Mallorca , Eivissa i Menorca

 

Llegim en Família vol ajudar els pares i mares a millorar l’èxit educatiu dels seus fills i filles.

V Jornades de Biblioteques Escolars

Eivissa 3 de maig de 2017

 

PROGRAMA

10:00 Arribada i recollida de documentació.


10:15 Inauguració de les Jornades.

10:30 Biblioteca escolar per a les escoles del segle XXI. La biblioteca escolar i els processo de transformació
educativa que necessita l’escola, a càrrec de Glòria Durban. (pdf 5,9 Mb)

12:00 Pausa.

12.30 Alfabetització en Mitjans i Informació, competència necessària. La contribució de la biblioteca escolar a la
adquisició i desenvolupament de les competències informacionals, a càrrec de Rosa Piquín. ( pdf13,4 Mb.)

14:00 Informació del Servei de Material Didàctic.

14.15 Pausa/Dinar.

16:00 La biblioteca escolar i el nou context educatiu. Avui, més que mai, la biblioteca escolar té un paper cabdal,
a càrrec d’Antònia Pol.

17:30 a 19:30 Tallers: cada taller tindrà una durada de 50 minuts. Es dividiran els assistents en dos grups i un cop
finalitzat cada taller s’intercanviaran els participants. Tots els alumnes participaran als dos tallers.
Taller 1: Com dissenyar programes formatius de competència informacional a l’escola, a càrrec de Glòria Durban.
Taller 2: Com dissenyar i viure els Projectes Documentals des de la biblioteca escolar, a càrrec de Rosa Piquín ( pdf 3 Mb.).

19:30 Cloenda.

 

Fotografies