Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars

Formació de Postgrau

 

 

Presentació

Cada vegada és menys discutible la necessitat que les biblioteques escolars es converteixin en autèntics centres de recursos materials i intel·lectuals que ajudin l’alumnat a comprendre el món a través de la lectura.

Així, la biblioteca escolar ha de ser un centre de recursos de primer ordre –integrat en els projectes educatius–, el millor espai per recopilar, gestionar i difondre tot tipus d’informació en qualsevol suport i, també, per desenvolupar activitats d’animació a la lectura.

D’aquesta manera, les biblioteques escolars han de tenir un lloc primordial en l’organigrama de centre i han de disposar de personal format específicament. Aquest personal ha de comptar amb les estratègies, les eines i els recursos suficients per poder dissenyar, implementar i avaluar un projecte de biblioteca escolar coherent, sòlid i prou atractiu per seduir els usuaris: l’alumnat i el professorat dels centres educatius.

Per això, el present curs va adreçat, precisament, als professionals que, d’alguna manera, tenen relació amb les biblioteques escolars.

Objectius

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’organització i la gestió de la biblioteca escolar.
 • Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l’aplicació per a la gestió de la biblioteca escolar ABIES.
 • Conèixer i aplicar les principals estratègies per a la dinamització de la biblioteca escolar i l’animació a la lectura i l’escriptura.
 • Conèixer la literatura infantil i juvenil i la importància del seu paper en el fons bibliogràfic de la biblioteca escolar.
 • Adquirir els principals recursos i tècniques per a la narració oral.
 • Assolir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al disseny, la implementació i l’avaluació d’un projecte de biblioteca escolar.

 

Destinataris i places

 • Docents en actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, centres d’ensenyament d’adults i de règim especial.
 • diplomats en Educació Social, en Biblioteconomia i Documentació; llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Filologia Catalana, Espanyola i Anglesa.
 • Altres titulacions universitàries seran avaluades per la direcció i la coordinació del curs.

-        Nombre màxim d'alumnes: 40

-        Nombre mínim d'alumnes: 30

 

Programa

MÒDUL 1. La biblioteca escolar. Professora: Mònica Baró Llambias. (16 hores)

 • 1.1. La biblioteca en els centres educatius
  • 1.1.1. Concepte de biblioteca escolar
  • 1.1.2. Funcions i objectius de la biblioteca
  • 1.1.3. Legislació, normativa i directrius sobre biblioteques escolars
  • 1.1.4. Evolució històrica i situació actual a Catalunya i a Espanya
  • 1.2. L’espai de la biblioteca
   • 1.2.1. Organització dels espais
   • 1.2.2. Mobiliari
  • 1.3. Biblioteca i competències en informació
   • 1.3.1. Els usuaris de la biblioteca escolar: anàlisi de les pràctiques i de les necessitats
   • 1.3.2. La formació en l’ús de la biblioteca i la informació
   • 1.3.3. La programació de la formació d’usuaris
  • 1.4. Biblioteca escolar i entorn
   • 1.4.1. La integració de la biblioteca als centres educatius
   • 1.4.2. Concepte de xarxa i serveis de suport
   • 1.4.3. Biblioteca escolar i biblioteca pública

MÒDUL 2. La gestió i organització de la biblioteca escolar i les fonts d’informació. Professora: Cristina Bellver. (12 hores)

 • 2.1. Organització i gestió del fons documental de la biblioteca escolar.
 • 2.2. Selecció, adquisició, segellament, registre i catalogació.
 • 2.3. Naturalesa i objectius de l’anàlisi documental.
 • 2.4. Principis bàsics de catalogació. Objectius i funcions del catàleg.
 • 2.5. Les fonts d’informació a Internet.
 • 2.6. El paper del nou bibliotecari com a professional de la formació.

MÒDUL 3. El programa ABIES per a biblioteques escolars. Professor: Fernando Pérez Fernández. (12 hores)

 • 3.1. Gestió informatitzada de la biblioteca escolar. Introducció al programa ABIES 2.
 • 3.2. Instal·lació d’ABIES 2 (sota Windows), actualitzacions i configuració.
 • 3.3. Procés de catalogació. Facilitats que aporta ABIES.
 • 3.4. Procés de préstecs i devolució d’exemplars.
 • 3.5. Captura de registres bibliogràfics mitjançant Internet (Ariadna i Rebeca).
 • 3.6. Actualització del dipòsit auxiliar.
 • 3.7. Els nous projectes: AbiesWeb i LibrAE. Què sabem fins al moment?

MÒDUL 4. La dinamització de la biblioteca escolar i l’animació a la lectura i l’escriptura. Professor: Jaume Centelles Pastor. (12 hores)

 • 4.1. Els contextos d’invitació a la lectura en la biblioteca escolar de qualitat. La biblioteca funcional, acollidora i amb recursos accessibles. L’encontre d’un nen i un llibre.
 • 4.2. L’animació lectora, el procés lector i les etapes educatives. El llibre com a font d’aprenentatge i porta d’entrada a una activitat perdurable, agradable i plaent.
 • 4.3. El pla lector del centre i les exposicions creatives a partir dels llibres i els projectes. Pràctiques habituals i accions senzilles. Lectura en veu alta, trobades amb autors, la relació entre text i imatge, activitats de creació literària amb els abecedaris, etc.
 • 4.4. El joc amb paraules i imatges. La vessant lúdica del «plaer de llegir».

MÒDUL 5. La literatura infantil i juvenil a la biblioteca escolar. Professors: Ramon Bassa Martín i Maria de la Pau Janer Mulet. (20 hores)

 • 5.1. Definició i funcions de la literatura infantil i juvenil. El plaer de llegir.
 • 5.2. La construcció del lector. Gèneres i temàtiques.
 • 5.3. Breu història de la literatura infantil i juvenil universal i catalana (autors, llibres i personatges).
 • 5.4. La selecció de llibres de literatura infantil i juvenil per a la lectura i la biblioteca.
 • 5.5. Els materials existents.
 • 5.6. Bibliografia bàsica: estudis i llibres.

MÒDUL 6. La cultura digital a les biblioteques escolars i el tractament de la informació. Professora: Glòria Durban Roca. (8 hores)

 • 6.1. La biblioteca escolar com a entorn presencial híbrid per a l’aprenentatge i la lectura.
 • 6.2. Ús de la biblioteca escolar com a recurs educatiu.
 • 6.3. Accions de suport de la biblioteca escolar a la tasca docent.
 • 6.4. Continguts i estructura de la biblioteca digital escolar.
 • 6.5. Exemples de diferents tipologies de recursos digitals útils per a l’escola.
 • 6.6. Concepte de competència informacional i model per a la seva articulació.
 • 6.7. Continguts curriculars i orientacions per a la planificació al centre.
 • 6.8. Pautes per guiar les intervencions educatives en els processos d’ús i gestió de la informació.
 • 6.9. Orientacions metodològiques i estratègies didàctiques més idònies.
 • 6.10. Situacions d’aprenentatge específiques: treballs d’investigació i intervencions en lectura i escriptura. Propostes didàctiques i exemples.

MÒDUL 7. Les competències bàsiques a la biblioteca escolar. Professora: Pilar Pérez Esteve. (8 hores).

 • 7.1. Les competències bàsiques en el marc de la biblioteca escolar.
 • 7.2. Competència per aprendre a aprendre.
 • 7.3. La competència en comunicació lingüística.
 • 7.4. La competència en autonomia i iniciativa personal.

MÒDUL 8. Disseny, implementació i avaluació del projecte de biblioteca escolar. Professora: Mar Rayó González. (16 hores)

 • 8.1. El projecte: eina bàsica de la biblioteca escolar.
 • 8.2. El context del projecte de biblioteca escolar.
 • 8.3. La definició del projecte de biblioteca escolar.
 • 8.4. La producció del projecte de biblioteca escolar.
 • 8.5. L’avaluació.

 

 • CONFERÈNCIES

Al llarg del curs es realitzaran tres conferències, que aniran a càrrec de:

  • Sr. Gabriel Janer Manila, catedràtic i director del curs. (2 hores)
  • Sr. Miquel Rayó i Ferrer, escriptor i pedagog. (1,5 hores)
  • Sr. Pedro C. Cerrillo Torremocha, catedràtic de la UCLM. (1,5 hores)

Professorat

 • Gabriel Janer Manila. Catedràtic d’universitat. UIB. Àrea de coneixement: Pedagogia i Didàctica Específiques.
 • Ramon Bassa i Martín. Catedràtic d'escola universitària. Professor titular d'universitat. UIB. Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.
 • Maria de la Pau Janer. Professora titular d’universitat. UIB. Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
 • Mar Rayó González. Diplomada en Educació Social per la UIB, postgrau en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Promoció de la  Lectura i la Literatura Infantil i Juvenil per la Universitat de Castella-la Manxa
 • Mònica Baró Llambias. Llicenciada en Història i diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Doctora en Documentació. Professora de l’Escola de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
 • Cristina Bellver Coll. Diplomada en magisteri d’ Infantil, Primària i Pedagogia Terapèutica per la Universitat de les Illes Balears. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment, responsable del Servei de Material Didàctic de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura.
 • Fernando Pérez Fernández. Catedràtic d’Informàtica a l’IES Francisco Romero Vargas (Jerez de la Frontera, Cadis). Responsable del Centro de Atención ABIES de la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia des de la seva creació
 • Jaume Centelles Pastor. diplomat en Magisteri Infantil. Director de l’Escola Sant Josep - El Pi. L’any 2004 va ser guardonat amb el premi de pedagogia Rosa Sensat pel recull de les seves experiències a la biblioteca escolar.
 • Glòria Durban Roca. Llicenciatura en Història de l'Art (1994, Universitat de Barcelona) i en Documentació (2008, Universitat Oberta de Catalunya). Responsable de la biblioteca de l’Escola Tècnica Professional del Clot. Fundació Jesuïtes Educació. Escola concertada per la Generalitat de Catalunya.
 • Pilar Pérez Esteve. Professora de pedagogia i psicologia. Actualment és assessora del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional del Ministeri d’Educació d’Espanya i responsable del centre virtual <www.leer.es>, que ofereix recursos a estudiants, famílies i docents per fer de la lectura una eina bàsica de l’aprenentatge.
 • Pedro C. Cerrillo Torremocha. Catedràtic de l’assignatura de Didàctica de la llengua i la literatura a la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM). Director del Centro de Estudios de Promoción de la lectura y Literatura Infantil (CEPLI) i codirector del Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la UCLM i el CEPLI.
 • Miquel Rayó i Ferrer. Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. Tècnic del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) de la UIB. Escriptor de relats per a infants i joves, reconegut amb guardons com el premi Cifre de Colonya, el premi Folch i Torres, el premi Edebé o el Premi de la Crítica Serra d’Or. El raïm del sol i de la lluna, Les ales roges, El camí del far, El cementiri del capità Nemo, El bastó d’Homer i L’enigma Altai són alguns dels seus llibres.

 

Metodologia i avaluació

La metodologia del curs s’ha de fonamentar en:

- L’aprenentatge autònom amb el suport de materials d’aprenentatge. Els materials bàsics que seran utilitzats seran:

 • Materials a la xarxa. S’oferirà un esquema de continguts i un resum de cada tema. A més es podran incorporar determinades lectures obligatòries o recomanades, bé en format .pdf o en enllaços que duguin l’estudiant al document en qüestió. Si és necessari es poden anar ampliant aquells conceptes que ho requereixin.
 • Recull de recursos que li poden ajudar a desenvolupar la seva tasca formativa, com, per exemple, enllaços a pàgines web relacionades amb la matèria.

- Sistema interactiu de comunicació que permeti el contacte directe amb el tutor del curs.

 • Les eines de comunicació que s’empraran seran les que permet la plataforma Moodle: correu electrònic, tauler d’anuncis, xat i calendari.

- Realització d’activitats en grup: debats, sessions de discussió, etc.

Per a obtenir el títol d’expert universitari serà necessari haver superat de forma satisfactòria l’avaluació proposada al curs. Aquesta es realitzarà mitjançant el seguiment de l’alumne al llarg de tot el curs (participació a xats, foros, realització de tutories,...) i a través d’una avaluació final.

 

L’avaluació consistirà en:

a) Percentatge d’assistència mínima al curs sobre el nombre d'hores lectives (requisit per ser avaluat): en tractar-se d’un curs virtual, serà necessari que l’alumne hagi participat activament a la majoria d’activitats compartides (xats, fòrums, etc.) que es plantegen al llarg del curs.

b) Forma d’avaluació:

- avaluació contínua a través de la participació als xats, fòrums i utilització de les tutories electròniques.

- avaluació final a través de la realització de les activitats proposades pels professors a cada mòdul i disseny d’un projecte de biblioteca escolar.

c) Convocatòries d'avaluació:

— nombre de convocatòries: 2.

— dates de la/les convocatòria/es: setembre de 2012 i febrer de 2013. Els alumnes que no hagin superat el curs en la primera convocatòria podran lliurar, per superar el curs en la segona convocatòria, els treballs i activitats que els hagin quedat pendents.

 

Direcció, coordinació i informació

 • Director de la UIB:

Dr. Gabriel Janer Manila. Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

 • Coordinació tècnica:

Sra. Mar Rayó González. Diplomada en Educació Social. Coordinadora del postgrau de l’Institut de Ciències de l’Educació.

 • Informació:

Institut de Ciències de l’Educació de la UIB:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Serveis administratius de l’edifici Sa Riera

Tel.: 971 17 31 32/ 24 10.

Fax: 971 17 24 35.

 

Dates, horari, lloc i durada

La data prevista d’inici de les classes presencials és 30 de setembre de 2011 i la data prevista de finalització de les classes presencials és 30 de juliol de 2012.

Dates acadèmiques

FORMACIÓ A DISTÀNCIA:

 • Del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2011: Conferència inaugural a càrrec de Gabriel Janer.
 • Del 7 d’octubre al 21 d’octubre de 2011: MÒDUL 1. La biblioteca escolar.
 • De l’11 de novembre al 25 de novembre de 2011: MÒDUL 4. La dinamització de la biblioteca escolar i l’animació a la lectura i l’escriptura.
 • Del 9 de desembre al 23 de desembre de 2011: MÒDUL 6. La cultura digital a les biblioteques escolars i el tractament de la informació.
 • Del 13 de gener al 15 de gener de 2012: Conferència a càrrec de Miquel Rayó.
 • Del 20 de gener al 3 de febrer de 2012: MÒDUL 2. La gestió i organització de la biblioteca escolar i les fonts d’informació.
 • Del 16 de març al 15 d’abril de 2012: MÒDUL 5. La literatura infantil i juvenil a la biblioteca escolar.
 • Del 20 d’abril al 22 d’abril de 2012: Conferència a càrrec de Pedro C. Cerrillo.
 • Del 4 de maig a l’11 de maig de 2012: MÒDUL 7. Les competències bàsiques a la biblioteca escolar.
 • Del 25 de maig al 8 de juny de 2012: MÒDUL 8. Disseny, implementació i avaluació del projecte de biblioteca escolar.

FORMACIÓ PRESENCIAL

 • MÒDUL 3. El programa ABIES per a biblioteques escolars.
  • A Mallorca: 28 i 29 d’octubre i 28 de gener.
  • A Menorca: 18 i 19 de novembre i 18 de febrer.
  • A Eivissa: 16 i 17 de desembre i 10 de març.

El lloc:

Mallorca:Universitat de les Illes Balears.

Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Menorca: lloc a determinar

Eivissa: lloc a determinar

La durada serà de 105hores.

 

Preinscripcions, llistes i matrícula

Preinscripcions: del 5 al 13 de setembre de 2011.

Documentació que cal presentar:

 • 2 fotocòpies del document d’identitat.
 • 2 fotocòpies de la titulació acadèmica (en cas que aquesta titulació sigui posterior a l’any 1989 i que s’hagi cursat a la UIB, no serà necessari aportar-la).
 • Full de preinscripció
 • Resguard de l’ingrés bancari fet a nom del curs al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 o bé realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit directament als serveis administratius. Import de la preinscripció: 125 euros.

Llistes:

 • Llista provisional d’admesos: 14 de setembre de 2011.
 • Reclamacions: 15 de setembre de 2011.
 • Llista definitiva d’admesos: 16 de setembre de 2011.

Matrícula:

 • Per formalitzar la matrícula caldrà presentar, entre el 19 i el 23 de setembre de 2011, el resguard de l’ingrés bancari fet a nom del curs al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 o bé realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit directament als serveis administratius.
 • Full de matrícula

 

Preu del curs

Preu total (matrícula): 525 euros1

Forma de pagament: transferència bancària, en efectiu o amb targeta de crèdit.

 • a) import de la preinscripció: 125 euros
 • b) terminis de pagament: 400 euros2 en formalitzar la matrícula, una vegada confirmada la selecció a partir de la inscripció.

1 Es preveu la concessió de beques de 150 euros als docents en actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, centres d’ensenyament d’adults i de règim especial, finançades per la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

2 Les persones que hagin estat becades hauran de pagar 375 euros de matrícula. A les llistes definitives d’admesos es confirmaran les persones que podran rebre les beques

 

Certificació

La Universitat de les Illes Balears lliurarà els títols propis de postgrau.

«Expert Universitari / Experta Universitària en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars. Títol propi de postgrau de la UIB (10,5 crèdits)»

 

Descarrega la informació en versió 

Descarrega l'horari

Descarrega el full de preinscripció

Descarrega el full de la inscripció