Destacats

 

NOU!

 eduteca 2

Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa convoca als centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria, a participar en el programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

Finalitat: donar una resposta a les necessitats de generar i estimular noves formes de llegir i aprendre d'acord amb l'actual societat de la informació.

Termini de presentació: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.

Es seleccionarán un màxim de 25 de centres.

Documents:

Convocatoria

Annex 1 Instruccions.

Annex 2 Sol·licitud de participació

Annex 3 Reunió del consell escolar.

Annex 4 Reunió del claustre de professors.

 

 

tablet 1

 

Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa posen en marxa la primera convocatòria del programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

Aquest programa vol promoure les competències docents en el treball per projectes de caràcter interdisciplinari o de projectes d’investigació amb el suport de la biblioteca escolar, els anomenats projectes documentals integrats.

Destinataris: centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

Terminis de presentació: de l'11 d'octubre fins a 25 d'octubre de 2017 (ambdós inclosos).

Documents:

NOU! Convocatòria formació específica del professorat inscrit com a participant.

Convocatòria programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

      Annex 2. Sol·licitud de participació.

      Annexos 4 i 5. Informe Consell Escolar i aprovació del claustre de professors.

Llista de centres educatius seleccionats per participar en el programa.

Llista de centres educatius que han presentat la sol·licitud per participar en el programa.

 

 

logo 281116

-    Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu posar en contacte amb el servei de consultes Abiesweb:      abiesweb@iesamaura.net

 


Nova edició del curs de formació a distància AbiesWeb.

Programa de Gestió de Biblioteca Escolar

Del 17 d'octubre al 27 de novembre de 2017

Obert el termini d’inscripció de dia 30 de setembre a dia 8 d'octubre de 2017

Destinataris:

 1. Coordinadors de les biblioteques escolars dels centres o membres de la Comissió de la biblioteca escolar dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears
 2. Resta del personal d'aquest centres.

Trobareu tota la informació al document adjunt.

 

 logotipo

Primera Convocatòria Distinció Anual del segell del CCB

El Consell de Cooperació Bibliotecària, òrgan col·legiat de composició interadministrativa que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques, presenta dins del Pla Estratègic 2016‐2018, aquesta iniciativa que consisteix a realitzar un reconeixement anual que té com a finalitat ressaltar el valor dels projectes de biblioteques més destacats durant l'any i que estiguin en relació amb els objectius generals d'aquest II Pla Estratègic del CCB.

Fi de termini de presentació dels projectes: 30 de setembre de 2017

Més informació:
• Notícia a la web del Consell de Cooperació Bibliotecària
• Formulari de sol·licitud del Segell CCB

 V Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears

Es publiquen els materials de les jornades

Proyectos documentales integrados - Rosa Piquín

pdi rosa piquin petit

Taller programes formatius - Glòria Durban

Gloria Durban

IX Jornades de Biblioteques Escolars de Galícia

Jornades de Biblioteques Escolars de Catalunya

Conclusions del Congrés Nacional de Biblioteques Públiques

Integració de les competències ALFIN/AMI en el sistema educatiu

- IV Jornades Biblioteques Escolars.

Publicats els materials i fotografies de les jornades de Mallorca , Eivissa i Menorca

 

Llegim en Família vol ajudar els pares i mares a millorar l’èxit educatiu dels seus fills i filles.

 

LA GESTIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR I EL PROGRAMA ABIES

 

 

 

Modalitat: curs de formació a distància    Activitat: 540150    Esdeveniment:11625

 

Durada: 20 hores                             Lloc: A distància                          Places: 36

 

Dates: del 24 d’octubre al 5 de desembre

 

Destinataris: un docent de cada centre dels seleccionats en la Convocatòria de Projectes de Biblioteca Escolar i Foment de la Lectura 2010/2011.

 

Objectius:

 • Conèixer els processos de catalogació i de gestió de préstec bibliogràfic.
 • Organitzar i gestionar el fons documental de la biblioteca aplicant estàndards internacionals.
 • Conèixer la terminologia bàsica d’Abies i les funcions que ha de realitzar el responsable de la biblioteca escolar amb el maneig del programa.
 • Saber realitzar el procés complet del dia a dia de la biblioteca en l’ús de l’Abies.
 • Conèixer les funcions que ha de dur a terme el responsable de la Biblioteca Escolar amb el programa.
 • Descobrir els nous projectes sobre programes per a Biblioteques Escolars que s’estan desenvolupant actualment a Espanya (AbiesWeb i LibrAE).

 

Continguts:

 • El circuit del document: selecció, fons documental, adquisició, segellament, registre, catalogació.
 • Principis bàsics de catalogació.
 • Gestió informatitzada de la biblioteca escolar.  Introducció al programa ABIES 2.
 • Procés de catalogació. Facilitats que aporta el programa.
 • Instal·lació d’Abies 2, actualitzacions i configuració.
 • Processos de préstec i devolució d’exemplars.
 • Manteniment de lectors.
 • Estadístiques i informes.
 • Captura de registres bibliogràfics mitjançant Internet.
 • Els nous projectes: AbiesWeb i LibrAE. Estat actual.

 

Metodologia

A distància, a través d’Internet, mitjançant l’entorn de formació Moodle. Cada assistent disposarà d’un/a tutor/a encarregat/da de supervisar el correcte desenvolupament del curs, d'orientar i de donar suport, d'avaluar el progrés dels participants i de resoldre els problemes del curs. La via de comunicació serà exclusivament a través de les eines de comunicació del Moodle. Per a la comunicació per correu electrònic amb la tutoria durant el curs, el professorat participant ha de fer servir l’eina de correu intern del Moodle.

El correu oficial proporcionat per la Conselleria d’Educació (adreces acabades en caib.es), s'ha de mantenir completament operatiu per rebre els missatges que la tutoria penja en el fòrum “Novetats” del Moodle, ja que aquests s’envien automàticament a l’adreça de correu oficial dels participants.

 

Avaluació i certificació

Per obtenir el certificat corresponent, serà requisit indispensable haver realitzat totes les activitats obligatòries dins el termini establert per a cada activitat. Les activitats han de ser originals i de creació pròpia de cada participant. En el cas de participants que entreguin a la tutoria activitats no pròpies (fetes per un altre o copiades) els donarem de baixa del curs i perdran el dret a la certificació. Les activitats lliurades fora de termini, o per una via diferent a la que s'especifica en el Moodle, implicarà l'exclusió del curs i la pèrdua del dret a certificació.

 

Inscripcions i selecció de participants:

La inscripció s’ha de realitzar a través del portal del personal, http://portaldelpersonal.caib.es (formació del professorat/sol·licitud de cursos/D.G.D’ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P./inscriu-te) del 30 de setembre al 9 d’octubre.

Aquest curs està adreçat als centres seleccionats en la Convocatòria de projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura 2010/2011.

Data de publicació llista provisional d’admesos: 13 d’octubre

Data de confirmació d’admissió : del 13 al 17 d’octubre. Cal confirmar l’assistència al Portal del Personal (formació del professorat/confirma cursos). La no confirmació implica la pèrdua de la plaça.

Data de publicació llista definitiva: 19 d’octubre.

 

Coordinació: Cristina Bellver. Servei d’Innovació Educativa. Tel. 971177527. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Aquest curs és obligatori per als centres que han estat seleccionats a la Convocatòria de projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura curs 2010/2011. Si sobren places, també estarà obert persones que estiguin interessades d’altres centres.