Convocatòries, premis i ajuts.

 

En aquest apartat aniran apareixent informacions sobre convocatòries, concursos i ajuts, referents a biblioteques escolars i lectura.

Si voleu fer difusió d'alguna d'aquestes modalitats, vos podeu posar en contacte amb el Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

 

Servei d'Innovació Educativa

C/del Ter, 16 2a planta

 07009 Palma

 Tel. 971 177781, ext. 62305

 

logo 281116

 

 

NOVA CONVOCATÒRIA DEL CURS A DISTÀNCIA D'ABIESWEB (Bibliotecari)

INSCRIPCIÓ DEL 30 DE GENER AL 7 DE FEBRER DE 2021 AL PORTAL DE PERSONAL

Objectius

• Organitzar l'espai de la biblioteca escolar i gestionar aquest fons per promoure la seva utilització.

• Abordar la automatització de la gestió de la biblioteca escolar amb l'aplicació AbiesWeb.

• Conèixer les diferents funcions de l'aplicació informàtica AbiesWeb. • Aprendre a utilitzar-les a nivell bàsic.

Continguts

• Instal·lació i configuració del programa.

• Catalogació del fons.

• Consulta de registres.

• Gestió d'usuaris lectors.

• Gestió del fons: prèstecs.

• Eines del programa.

Metodologia

Formació en línia mitjançant la plataforma Moodle de la Conselleria d'Educació i Universitat (fweib.caib.es).

Els alumnes hauran d'interactuar entre ells i amb el formador mitjançant els diferents tipus de tasques que permet la platarforma: fòrums, activitats, xats, etc.

Transferència

Els participants hauran de dissenyar una aplicació didàctica relacionada amb els continguts de la formació. Aquesta s'ha d'aplicar amb els alumnes dels participants en el seu centre, sempre que sigui possible. Aquesta aplicació inclourà l'elaboració d'una memòria. Tot aquest procés estarà lligat a la realització d'unes tasques obligatòries dins la plataforma.

Lloc

A distància mitjançant l'entorn virtual d'aprenentatge moodle de la Conselleria d'Educació i Universitat (fweib.caib.es).

 

 

CONCURS ES DE LIBRO


L'associació d’autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures, CEDRO, un any més, llança el concurs d’Es de libro, un programa educatiu adreçat a alumnes d’ESO i batxillerat de tot Espanya.
Aquest curs 2020/2021, Es de libro celebra la XV edició amb moltes ganes de continuar oferint suport als professors en la formació de joves investigadors digitals, en un marc de bones
pràctiques en matèria de propietat intel·lectual, per evitar el conegut «talla i enganxa» i el plagi.

Des que es va posar en marxa, ja hi han participat més de 38.600 alumnes i docents. A les Illes Balears hi han participat un total de 699 alumnes i professors, amb un alt nivell de qualitat i excel·lència en recerca, reconegut pel jurat amb 64 premis i mencions. Destaquen algunes d’aquestes extraordinàries investigacions originals i rigoroses, com Els joves i la Guerra Civil,
elaborada per alumnes de l’IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior), o Contaminación acústica. La generación del mp3, de l’IES Madina Mayurqa (Palma).

El concurs compta amb un jurat compost per personalitats de reputat prestigi. Enguany està compost pel filòsof Javier Sádaba; l’acadèmic i economista Ramón Tamames; els escriptors
Ramón Acín i Juan Kruz Igerabide; la catedràtica Margarita Prado; l’escriptora, acadèmica i vicepresidenta de CEDRO, Carme Riera, i el president de l'Entitat, Daniel Fernández.

Aquests catorze anys, Es de libro ha treballat per fomentar entre les noves generacions l’alfabetització en mitjans i informació, la lectura crítica, la ciutadania digital o el respecte a la
propietat intel·lectual, entre altres aspectes. Per això, també posen a l’abast de la comunitat educativa diverses eines gratuïtes accessibles al lloc web www.esdelibro.es.
Com a reflex d’aquest treball, fa dos anys antics alumnes participants en aquest concurs varen unes declaracions sobre la importància que ha tingut per a ells el projecte Es de libro, que es poden veure en aquest vídeo, que en fa una recopilació.

Inscripció oberta fins al 26 de març de 2021.