pdi rosa piquin petit

IX edició concurs de CEDRO "Si eres original, eres de libro"

El dimarts 5 d'abril, darrer dia d'inscripció al concurs

S'ha obert el termini d'inscripció a la novena edició del concurs de CEDRO «Si eres original, eres de libro», que proposa a estudiants de secundària, batxillerat i cicles de formació de grau mitjà l'elaboració de treballs de recerca originals, ben documentats i respectuosos amb els drets d'autor sobre qualsevol matèria.

Els treballs han de ser elaborats per grups d'un mínim de dos alumnes i un màxim de quatre, però sempre coordinats per un professor, que hauran de seguir les guies proposades per "Es de libro". A més, "Es de libro" posa a la disposició del públic general, a la seva pàgina web, la «Guia de l'investigador digital», en la qual es recopilen les eines 2.0 més interessants i útils a l'hora de dur a terme un procés de recerca en Internet.

http://esdelibro.es

 

El Ministeri d'Educació ha publicat el document "Marco de Referencia para las bibliotecas escolares", que ofereix orientacions sobre el paper de la biblioteca escolar en el sistema educatiu del segle XXI, dirigides a tots els membres de la comunitat escolar, especialment als responsables de les polítiques educatives ia tots els tècnics i assessors docents han de posar en marxa, assessorar o avaluar les biblioteques de centre.

Eina d'autoavaluació per afavorir que els centres educatius iniciïn un camí de reflexió i indagació sobre el paper i funcionament de la biblioteca escolar.

Concurs Nacional de Biblioteques Escolars.

 

Centres premiats 2006-2010

 

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/bibliotecas/bibliotecas_2/premios/premios00.htm