La gestió i organització de la biblioteca escolar. Abies 2

Cep de Maó

Dates:
25,26 d'octubre de 2010
4, 5 i 6 de novembre de 2010

Professorat: Llorenç Homar i Fernándo Pérez                        
Informació: