La gestió i organització de la biblioteca escolar. Abies 2

Cep d'Eivissa

Dates:
21,22 i 23 d'octubre de 2010
15 i 16 de novembre de 2010

Professorat: Llorenç Homar i Fernándo Pérez                        
Informació: