La biblioteca escolar: gestió i organització

Cep de Palma

Dates:
8, 10, 14, 15, 16, 29, 31 de març i 12 d'abril de 2011    Inscripció i matrícula: fins al 17 de febrer de 2011

Professorat: Cristina Bellver i Fernándo Pérez
Informació: