Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional per la qual es publica la llista provisional dels centres seleccionats en la convocatòria de projectes per participar en el Pla de Suport a la Lectura i l'Escriptura al segon cicle d'educació primària per al curs 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

Resolució PSLE

Annex centres per participar PSLE

Annex centres exclosos