Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es publica la llista definitva dels centres seleccionats en la convocatòria de projectes per participar en el Pla de Suport a la Lectura i l'Escriptura al segon cicle d'educació primària per al curs 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

Resolució definitiva

Annex centres seleccionats