La Conselleria d'Educació d'Andalusia ha publicat aquesta eina que serveix per al disseny del pla de treball de la BECREA i amb instruments per a la seva autoavaluació.

 

El capítol 1 descriu la finalitat que l'administració educativa andalusa dóna a les biblioteques dels centres i els àmbits de la seva actuació en el marc del Pla de Centre, convertint-se en recursos útils i estratègics per al desenvolupament del projecte educatiu. Així mateix s'aborden els elements que donen sostenibilitat als serveis i programes de la biblioteca i es descriuen quatre situacions en què poden trobar-se les biblioteques per tal de reconèixer quines actuacions caldrà afrontar per a un funcionament òptim.

En el capítol dos aborda la descripció dels components per dissenyar i elaborar el Pla de treball de la biblioteca i es planteja la pertinència de disposar d'un marc de referència sobre avaluació dels serveis, programes i usos de les biblioteques escolars. Es proporcionen pautes sobre els processos de planificació i autoavaluació de la biblioteca i sobre les característiques i apartats dels documents principals.

Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar