La Conselleria d'Educació d'Andalusia ha publicat aquest document per a l'organització i funcionament de la biblioteca escolar.

 

Aquest llibre és un senzill document de referència que conté un cos bibliogràfic comentat i en el qual s'aborden continguts relacionats amb les tasques i els passes essencials per posar en marxa i transformar la biblioteca escolar del centre: anàlisi dels recursos de la biblioteca, recopilació de la col·lecció i procés tècnic, esporgades, separació i organització de la documentació, distribució i senyalització d'espais, definició de la política de préstec, selecció del fons, automatització de la col·lecció, presència de la biblioteca al ciberespai, obertura de la biblioteca a la comunitat ...

Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Tareas básicas