Eina d'autoavaluació per afavorir que els centres educatius iniciïn un camí de reflexió i indagació sobre el paper i funcionament de la biblioteca escolar.

- Document pdf en català

- Document pdf en castellà