La Conselleria d’Educació i Cultura, en el marc del Conveni signat amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a la millora de les biblioteques escolars, es proposa dinamitzar les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari i impulsar-ne l’organització. La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives convoca, dins aquest marc, els Projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura. Es tracta d’una actuació experimental, que comptarà amb la selecció màxima de 30 centres públics de les Illes Balears d’educació infantil, d’educació infantil i primària, i d’educació secundària.

Convocatòria
Resolució