Dia 1 d’abril es va publicar en el Bolletí oficial de l’estat la convocatòria del Concurs nacional de bones practiques per a la dinamització i innovació de les biblioteques dels centres escolars per l’any 2011 (Resolució de 18 de març de 2011, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional).

 

Destinataris: Centres docents espanyols sostinguts amb fons públics que imparteixin els ensenyaments regulats per la LOE.


Dotació: En cada modalitat es concediran 9 premis amb la següent distribució i dotació econòmica:

Un primer premi de 14.000 euros.
Tres segons premis de 9.000 euros.
Cinc tercers premis de 6.000 euros.

Bases del concurs: Centres docents que demostrin haver desenvolupat bones pràctiques en el procés de dinamització i innovació de les biblioteques en els diferents àmbits que estableix la convocatòria.


Els premis s’atorgaran en les següents modalitats:
•    Modalitat A: Centres d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i Educació de Persones Adultes.
•    Modalitat B: Centres d’Educació Secundària, Formació Professional, Ensenyances Artístiques i Escoles Oficials d’Idiomes.
•    Modalitat C: Centres docents privats concertats que imparteixin qualsevol dels ensenyaments reglats no universitaris indicats en les modalitats anteriors.
Els centres educatius podran optar únicament per una de les tres modalitats.


Termini de presentació: Fins dia 17 de maig de 2011.

Convocatòria PDF

Resolució centres guanyadors

Des del Servei de Biblioteques Escolars de les Illes Balears volem donar la nostra felicitació i enhorabona al CP BADIES. Han guanyat un segon premi de 9.000 euros per el paper clau que té la biblioteca escolar en el desenvolupament del projecte educatiu i en la concreció curricular del centre, utilitzant múltiples i variades activitats, dirigides tant als alumnes com a mestres i famílies.