V Jornades de Biblioteques Escolars

Eivissa 3 de maig de 2017

 

PROGRAMA

10:00 Arribada i recollida de documentació.


10:15 Inauguració de les Jornades.

10:30 Biblioteca escolar per a les escoles del segle XXI. La biblioteca escolar i els processo de transformació
educativa que necessita l’escola, a càrrec de Glòria Durban. (pdf 5,9 Mb)

12:00 Pausa.

12.30 Alfabetització en Mitjans i Informació, competència necessària. La contribució de la biblioteca escolar a la
adquisició i desenvolupament de les competències informacionals, a càrrec de Rosa Piquín. ( pdf13,4 Mb.)

14:00 Informació del Servei de Material Didàctic.

14.15 Pausa/Dinar.

16:00 La biblioteca escolar i el nou context educatiu. Avui, més que mai, la biblioteca escolar té un paper cabdal,
a càrrec d’Antònia Pol.

17:30 a 19:30 Tallers: cada taller tindrà una durada de 50 minuts. Es dividiran els assistents en dos grups i un cop
finalitzat cada taller s’intercanviaran els participants. Tots els alumnes participaran als dos tallers.
Taller 1: Com dissenyar programes formatius de competència informacional a l’escola, a càrrec de Glòria Durban.
Taller 2: Com dissenyar i viure els Projectes Documentals des de la biblioteca escolar, a càrrec de Rosa Piquín ( pdf 3 Mb.).

19:30 Cloenda.

 

Fotografies