LA BIBLIOTECA COM A ESPAI DE SUPORT A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA.

Activitat: 290136                                                                                                                                                                                   Esdeveniment: 11648

 

Modalitat: curs.

Durada: 10 hores                                                                               Places: 20

Lloc: A l’ ICE. Edifici de Sa Riera. Palma

Dates: 4 de novembre de 2011 de les 17:00h a les 21:00h i 5 de novembre de les 9:30h a les 14:30h.

Destinataris: Professorat de segon cicle de primària que participa en el Pla de Suport a la Lectura i a l’Escriptura (PSLE).

Objectius:

  • Aprofundir en el coneixement de recursos funcionals per a la dinamització a la lectura.
  • Reconéixer la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a espais de suport per al desenvolupament de competències en lectura i escriptura.
  • Aprendre a dissenyar i realitzar activitats de support I foment a la lectura i l’escriptura des de la biblioteca escolar.

Continguts:

  • L’animació a la lectura  i l’escriptura.
  • La biblioteca escolar i d’aula.
  • Activitats de suport i foment de la lectura i l’escriptura a la biblioteca escolar.
  • La selección de materials  de biblioteca per al suport  a la lectura i l’escriptura.

Metodologia:

  • Exposició tòrica i pràctica.
  • Intercanvi i reflexió

 

 

Ponent:

Jaume Centelles, Diplomat en Magisteri Infantil. Director de l’escola Sant Josep – El Pi.

Condicions de certificació: Per obtenir el certificat corresponent, serà requisit indispensable haver assistit, com a mínim, al 80% de la duració de l’activitat (BOIB núm 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de gener)

Inscripcions i selecció de participants:

La inscripció s’ha de realitzar a través del portal del personal, http://portaldelpersonal.caib.es (formació del professorat/sol·licitud de cursos D.G.D’ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P /inscriu-te) de l’ 11 al 23 d’octubre. Aquest curs està adreçat als mestres de segon cicle que participen en el PSLE.

Data de publicació llista provisional d’admesos: 28 d’octubre.

Data de confirmació d’admissió: del 28 al 31 d’octubre. Cal confirmar l’assistència al Portal del Personal (formació del professorat/confirma cursos). La no confirmació implica la pèrdua de la plaça. En cas que un cop finalitzat el termini de confirmació, s’hagi produït qualque baixa, s’avisarà telefònicament a les persones que figurin a la llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció.

Data de publicació llista definitiva: 3 de novembre.

 

Coordinació: Caterina Massanet. Servei d’Ordenació. Tel. 97117650,  ext 64173.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.