Els titulats universitaris seleccionats reben una formació dissenyada específicament per a aquest pla per la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura, consistent en “Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura en el segon cicle de primària”.

Es tracta d’un títol de postgrau de la UIB de 10,4 crèdits per a titulats universitaris que es realitza a Mallorca, Menorca i Eivissa tant de manera presencial com amb videoconferència.

Aquest Expert permet formar els becaris per adequar les intervencions a les necessitats dels infants i dels centres . Està organitzat en sis mòduls impartits per persones de renom amb aquesta temàtica com: Catalina Salas, Mar Rayó, Victòria Picó, Jaume Centelles, Laura Borràs, Guida Allès i Joana Maria Pla. I un seminari per anar coordinant i fer el seguiment de la seva tasca en els centres.

2. Objectius

  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’adquisició i la consolidació dels processos de lectura i d’escriptura.
  • Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l’avaluació de l’adquisició i la consolidació (centrant-se en el segon cicle de primària) dels processos de lectura i d’escriptura.
  • Conèixer i aplicar estratègies metodològiques i recursos per facilitar l’aprenentatge del procés de lectura i escriptura a segon cicle de primària.
  • Aprofundir en el coneixement de recursos funcionals per a la dinamització i l’animació a la lectura.
  • Conèixer diferents dinàmiques i agrupaments per treballar la lectura i l’escriptura d’una manera significativa i inclusiva.

 

Sessions Lectoescriptura - Catalina Salas: Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i aplicació real de les competències en lectoescriptura.

Sessió: 9-10-2010 Part 1

Sessió: 9-10-2010 part 2

Sessió: 14-10-2010

Sessió: 15-10-2010 Part 1

Sessió: 19-10-2010 Part 2

Sessió: 21-10-2010 Part 1

Sessió: 21-10-2010 Part 2

Sessió: 22-10-2010

Sessió:  21-10-2010 Part 2

Sessió 22-10-2010 Part 1

Sessió: 22-10-2010 Part 2

 

Sessions Lectoescriptura - Laura Borràs: Transformacions en la lectura i l’escriptura: l'alfabetització digital, literatura i TIC.

 

 

Sessions Lectoescriptura - Victòria Picò: Tècniques de dinamització de grups aplicades al desenvolupament de competències en la lectura i l’escriptura.