Els llibres que es presenten a la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic són materials que justifiquen teories pedagògiques i pràctiques docents i s'han conservat en aquestes institucions en els últims cent cinquanta anys. Constitueixen la memòria educativa de moltes generacions i una valuosa font per a la història de l'educació.

En 1845 es crea oficialment un institut de batxillerat a cada província, a excepció de Madrid, lloc on es posen en funcionament dos, l'Institut de Sant Isidre i l'Institut del Cardenal Cisneros. En 1857, la Llei d'Instrucció Pública estableix la creació d'una biblioteca a cada institut d'ensenyament secundari.