Traducció i conclusions de l'estudi de l'ensenyament de la lectura a Europa realitzat per Eurydice.

Conclussions (Castellà)

Desenvolupament de l'estudi (Anglès)