Els dies 20 i 21 de setembre es varen celebrar a Madird unes jornades de " Maneras de leer: encuentro de buenas prácticas lectoras" destinades als professors de totes les etapes educatives no universitaries,  bibliotecaris, mediadors i agents de promoció de la lectura. L'objectiu d'aquestes jornades era donar visibilitat a les accions de lectura que es duen a terme en els diversos ámbits, axí com en els propis centres educatius i biblioteques públiques.

 

Pàgina web: Maneras de leer: encuentro de buenas prácticas lectoras

Documents: Buenas prácticas lectoras