Els dies 10, 11 i 12 de novembre es va realitzar a Santiago el "Congreso Bibliotecas Escolares en Tránsito 2011". Aquest congrés estava destinat als següents professionals:

  1. Professorat dels centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, responsables/coordiandors de biblioteques escolars o integrants dels equips de biblioteca dels seus centres, així com membres d'quips directius o dels serveis d'Inspecció.
  2. Responsables de les Administracions educatives de totes les Comunitats Autònomes, amb participació en el disseny, gestió i desenvolupament de programes de biblioteques escolars.
  3. Assessors de formació a l'àmbit de les biblioteques escolars i la lectura.

Els objectius d'aquest congrés eren els següents:

  • Actualitzar el coneixement sobre les funcions de la biblioteca escolar en el panorama educatiu actual.
  • Revisar els aspectes més importants relacionats amb la lectura i l'accés a la informació en el context educatiu, a la llum de les darreres investigacions i en relació amb les necessitats més urgents.
  • Reflexionar sobre el paper de les administracions educatives en l'impuls de pràctiques d'excel · lència necessàries per a la millora de resultats.
  • Propiciar l'intercanvi entre les diferents comunitats autònomes. Obrir possibilitats de cooperació en el present i en el futur.
  • Difondre experiències d'interès que es duen a terme a centres educatius, en clau d'innovació educativa i consecució de resultats.
  • Propiciar la reflexió i l'intercanvi d'idees per al disseny d'estratègies de solució a problemes existents en aquests àmbits.

Programa del congrés

Materials presentats durant aquests dies

Vídeos de les ponències

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32275413" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><p>01_Inauguración Conselleiro Cultura Jesus Vazquez y Ministro de cultura Angel Gabilondo from <a href="http://vimeo.com/user9315838">bet2011</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p