Dues webquests per treballar a l'àrea de llengua, una creada per Anna M. Matas i l'altre per Anaïs Núñez.