Guies i activitats de lectura de 10 llibres per impulsar l'hàbit lector.

 

Hi ha una relació de 10 llibres, cadascun d'ells té activitats per abans i després de la lectura i activitats sobre cada autor.