La gestió i organització de la biblioteca escolar. Abies 2

Cep d'Inca

Dates:
2, 8 i 22 d'octubre de 2010
10, 11i 12 de gener de 2011

Professorat: Llorenç Homar i Fernándo Pérez                        
Informació: