Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de maig de 2011 per la qual es convoca una selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per participar en el Pla de Suport a la Lectura i a l’Escriptura a segon cicle d’educació primària durant els cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

 

Convocatòria per descarregar

Annex de la convocatòria