Bibliografia - Webgrafia

Guies de llibres molt pràctiques, que estan catalogades per temes i per edats.

Títol: Bibliotecas escolares ¿último reino del papel?

Autor: Manuel Ortiz Cruz i Manuel Area Moreira (coordinadors)

Editorial: CEP Valle de la Orotava

 

Recull de llibres organitzats per etapes i per matèries, per fer de la biblioteca un vertader centre de recursos per a l'aprenentatge.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez i el Ministerio d'Educación han coeditat el llibre Bibliotecas escolares "entre comillas" que està disponible en línia.

Els llibres que es presenten a la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic són materials que justifiquen teories pedagògiques i pràctiques docents i s'han conservat en aquestes institucions en els últims cent cinquanta anys. Constitueixen la memòria educativa de moltes generacions i una valuosa font per a la història de l'educació.

Calendari de les activitats programades per als mesos d'octubre, novembre i desembre 2010 a la Biblioteca Es Pont d'Inca.

La pàgina del Servei d'Orientació a la Lectura és un banc de recursos per a la lectura dirigit a famílies, docents i bibliotecaris.