L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

 

LA GESTIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR I EL PROGRAMA ABIES

 

 

 

Modalitat: curs de formació a distància    Activitat: 540150    Esdeveniment:11625

 

Durada: 20 hores                             Lloc: A distància                          Places: 36

 

Dates: del 24 d’octubre al 5 de desembre

 

Destinataris: un docent de cada centre dels seleccionats en la Convocatòria de Projectes de Biblioteca Escolar i Foment de la Lectura 2010/2011.

 

Objectius:

 • Conèixer els processos de catalogació i de gestió de préstec bibliogràfic.
 • Organitzar i gestionar el fons documental de la biblioteca aplicant estàndards internacionals.
 • Conèixer la terminologia bàsica d’Abies i les funcions que ha de realitzar el responsable de la biblioteca escolar amb el maneig del programa.
 • Saber realitzar el procés complet del dia a dia de la biblioteca en l’ús de l’Abies.
 • Conèixer les funcions que ha de dur a terme el responsable de la Biblioteca Escolar amb el programa.
 • Descobrir els nous projectes sobre programes per a Biblioteques Escolars que s’estan desenvolupant actualment a Espanya (AbiesWeb i LibrAE).

 

Continguts:

 • El circuit del document: selecció, fons documental, adquisició, segellament, registre, catalogació.
 • Principis bàsics de catalogació.
 • Gestió informatitzada de la biblioteca escolar.  Introducció al programa ABIES 2.
 • Procés de catalogació. Facilitats que aporta el programa.
 • Instal·lació d’Abies 2, actualitzacions i configuració.
 • Processos de préstec i devolució d’exemplars.
 • Manteniment de lectors.
 • Estadístiques i informes.
 • Captura de registres bibliogràfics mitjançant Internet.
 • Els nous projectes: AbiesWeb i LibrAE. Estat actual.

 

Metodologia

A distància, a través d’Internet, mitjançant l’entorn de formació Moodle. Cada assistent disposarà d’un/a tutor/a encarregat/da de supervisar el correcte desenvolupament del curs, d'orientar i de donar suport, d'avaluar el progrés dels participants i de resoldre els problemes del curs. La via de comunicació serà exclusivament a través de les eines de comunicació del Moodle. Per a la comunicació per correu electrònic amb la tutoria durant el curs, el professorat participant ha de fer servir l’eina de correu intern del Moodle.

El correu oficial proporcionat per la Conselleria d’Educació (adreces acabades en caib.es), s'ha de mantenir completament operatiu per rebre els missatges que la tutoria penja en el fòrum “Novetats” del Moodle, ja que aquests s’envien automàticament a l’adreça de correu oficial dels participants.

 

Avaluació i certificació

Per obtenir el certificat corresponent, serà requisit indispensable haver realitzat totes les activitats obligatòries dins el termini establert per a cada activitat. Les activitats han de ser originals i de creació pròpia de cada participant. En el cas de participants que entreguin a la tutoria activitats no pròpies (fetes per un altre o copiades) els donarem de baixa del curs i perdran el dret a la certificació. Les activitats lliurades fora de termini, o per una via diferent a la que s'especifica en el Moodle, implicarà l'exclusió del curs i la pèrdua del dret a certificació.

 

Inscripcions i selecció de participants:

La inscripció s’ha de realitzar a través del portal del personal, http://portaldelpersonal.caib.es (formació del professorat/sol·licitud de cursos/D.G.D’ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P./inscriu-te) del 30 de setembre al 9 d’octubre.

Aquest curs està adreçat als centres seleccionats en la Convocatòria de projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura 2010/2011.

Data de publicació llista provisional d’admesos: 13 d’octubre

Data de confirmació d’admissió : del 13 al 17 d’octubre. Cal confirmar l’assistència al Portal del Personal (formació del professorat/confirma cursos). La no confirmació implica la pèrdua de la plaça.

Data de publicació llista definitiva: 19 d’octubre.

 

Coordinació: Cristina Bellver. Servei d’Innovació Educativa. Tel. 971177527. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Aquest curs és obligatori per als centres que han estat seleccionats a la Convocatòria de projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura curs 2010/2011. Si sobren places, també estarà obert persones que estiguin interessades d’altres centres.