L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

 

Per accedir al cartellatge de la CDU, s’ha de clicar damunt la imatge. A continuació apareixen els cartells en format PDF amb distintes mides, amb el desenvolupament de les taules de matèries.

Tots els cartells estan preparats per poder-se imprimir directament. Es recomana que l'elecció de les mides del cartell vagi amb consonància amb el volum de fons bibliogràfic del que disposi la biblioteca.

Si a la vostra biblioteca necessitau algun cartell, que derivi de la CDU i no estigui dissenyat, us podeu posar en contacte amb el Servei d' Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa per tal de sol·licitar-lo.

 

Servei d'Innovació Educativa
Passatge particular Guillem de Torrella, 1, 1r.
07002 Palma
Tel. 971 177 781, ext 62305