L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Podeu descarregar els pòsters de senyalització Margalida CDU, per imprimir-los en mida DIN-A4.

Proposta d'Educació Infantil i Primària

Proposta d'Educació Secundària i Batxillerat

Per poder disposar del cartell en mida DIN-A2 heu de contactar amb el Servei d' Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.

 

Servei d'Innovació Educativa
Passatge particular Guillem de Torrella, 1, 1r.
07002 Palma
Tel. 971 177 781, ext 62305