L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Abies és l’acrònim d’Aplicació per a les Biblioteques Escolars. En llatí significa avet, d’aquí el seu logotip.

Abies 2 és un programa informàtic d’ajuda a les tasques de gestió i d’organització de les biblioteques escolars, que la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears distribueix a tots els centres educatius d’ensenyament no universitari sostinguts amb fons públics que el sol·liciten a través de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

Abies 2 ha estat desenvolupat per l’Institut de Tècniques Educatives del Ministeri d’Educació, amb l'assessorament de professionals de la Biblioteca Nacional i de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez. Els autors de la versió Abies 2, Luis García Orbaneja i Antonio Postigo Bernal, treballen contínuament per millorar-lo. Les últimes actualitzacions, així com diverses utilitats que afavoreixen l'ús d’Abies 2, es troben disponibles a la web privada d’ABIES del Ministeri d’Educació <http://www.abies.es>, sempre que s’estigui registrat com a usuari i es disposi de número de llicència i codi d'usuari.

Abies reconeix l’estandard MARC21, que és el que s’utilitza majoritàriament en el món bibliotecari pel maneig dels registres bibliogràfics.

Les novetats més destacables de l’Abies 2 són :

  • Funcionament en xarxa local

  • Nova estructura de dades en format Access (. Mdb)

  • Integritat referencial de les dades a nivell de fitxer

  • Integritat de les dades a nivell de programa mitjançant control de transaccions

  • Nova interfície d'usuari SDI

  • Utilització d'assistents

  • Control d'accés per nivells d'usuari

  • Integració de l'OPAC en el mateix programa

  • Versió 32 bits (Win95-98, NT i 2000)