L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Per a l’adequat funcionament d’Abies 2 es necessiten unes especificacions tècniques bàsiques:

  • Abies suporta els següents sistemes operatius: Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista i 7. A Windows NT fa falta el Service Pack 4 amb l’actualització per a l’any 2000 que inclou l’ADO (Component d’Accés a Dades).

Abies no es pot executar en equips amb altres sistemes operatius com Linux o Mac. Tampoc no és compatible amb Windows 3.X, Windows per a OS/2 ni emuladors de Windows.

  • Respecte al maquinari o les característiques tècniques de l’ordinador, els mínims que ha de reunir per garantir un funcionament satisfactori són:

-        Microprocessador Pentium III 500 MHZ o AMD K7 500 MHZ

-        1GB de RAM (Recomanat 2GB RAM)

-        1Gb d’espai lliure en disc dur

-        Targeta de so Sound Blaster o compatible

-        Unitat de CD-ROM de 6x o superior

  • S’han d’instal·lar tots els mòduls que acompanyen el programa, com és el cas del dipòsit en disc dur. L’espai de disc dur ha de ser superior als 5GB. Aquestes necessitats es poden incrementar en funció del volum de catàleg de la biblioteca i del dipòsit de referència en el disc dur.
  • Abies 2 està dissenyat per treballar amb qualsevol resolució de pantalla, però es recomana un monitor amb una resolució mínima de 800x600 punts, 16 bits de profunditat de color.
  • Si es disposa d’una xarxa d’àrea local, el programa es pot instal·lar en diversos llocs per treballar-hi de manera simultània. L’equip que actua de servidor ha de complir els requisits indicats i, si és possible, superar-los (més memòria, millor processador, etc.). Respecte als llocs que actuaran com a “clients”, han de complir els requisits de programari, però en relació al maquinari, poden funcionar perfectament amb un d’inferior, encara que es pot alentir de manera considerable el funcionament de l’aplicació.
  • Per imprimir els teixells, els codis de barres i els carnets dels lectors, qualsevol impressora hi pot anar bé. Les que proporcionen millors prestacions són les impressores làser i les d’injecció de tinta; basta que estigui configurada de manera apropiada en el sistema.
  • També és necessita un lector de codi de barres. No es necessari cap lector programable ni especialment sensible, ni tan sols que s’instal·li cap programari, basta amb un model senzill que es connecti directament a l’ordinador.