L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

ABIES. Programa per a la gestió i organització de les biblioteques escolars

A partir del mes de gener de 2011, el programa ABIES es distribueix a tots els centres concertats que el sol·licitin.

Per a més informació podeu consultar el Centre de Suport d'ABIES de les Illes Balears (CESAIB).