L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Ja teniu a la vostra disposició els documents que varen fer servir els ponents i les comunicacions dels diversos centres educatius a les III Jornades de Biblioteques Escolars. Es troben a l'apartat de: III Jornades de Biblioteuqes Escolars.