L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

10a Escola d’Estiu de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

De què parlem quan parlem de joves?
Els joves la lectura i els contextos

5, 6, 7 i 8 de juliol de 2016

Inscripcions
De l’9 de maig fins el 20 de juny de 2016 a través d’aquest
formulari: http://bit.ly/1MQk83c