L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

La biblioteca escolar es concep com un centre de recursos organitzat que utilitza qualsevol tipus de suport, recolza l'aprenentatge actiu de totes les àrees del currículum i permet la igualtat educativa de tots els estudiants, amb independència de la seva condició social.

Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública

Directrius IFLA/UNESCO per a la Biblioteca Escolar