L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons vol ser una eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.

Aquest document ha estat elaborat per especialites en biblioteconomia i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Tríptic