L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Aquí teniu les preguntes més freqüents (FAQ) de consulta amb el Centre de Suport Abies de les Illes Balears (CESAIB):

  • Traspassos des d’Abies 1

És possible traspassar els arxius de dades des d’una aplicació ABIES 1 a la nova ABIES 2.
Tot el procediment s’explica en el Manual d’Abies, en el capítol 6.

 • Traspassos des d’Abies 2 en castellà

La base de dades de la versió en castellà és totalment compatible amb la versió en català.
Per a la instal•lació de la versió ABIES 2.0.8.3 en català, simplement s’ha de reinstal•lar sobre de la versió en castellà.
Es recomana, com a mesura de precaució, la realització d'una còpia de seguretat abans d'executar aquest procés.

 • Sol•licitud de l’usuari/contrasenya de l’Instituto de Tecnologías Educativas

Si al centre no disposau del nombre de llicència i la contrasenya, o no els recordau, podeu enviar un correu electrònic per demanar aquestes dades a l’adreça del Centre de Suport Abies de les Illes Balears (CESAIB), <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.
L’accés al fòrum de l’Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) del Ministeri d’Educació es troba a la zona ”Usuario Registrado” de la web <www.abies.es>.

 • Problemes amb l’actualització del programa

Actualment, a la web ABIES de l'Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), <www.abies.es>, es disposa del programa complet en la seva última versió en castellà i en català, la versió 2.0.8.3.
Es pot trobar dins la zona Usuario Registrado, a la qual s'accedeix mitjançant el nombre de llicència i la contrasenya que s'ha assignat a cada centre educatiu.
Una vegada descarregat, s'executa el programa sobre el mateix directori existent en la versió ABIES de què es disposi. Al final del procés d'instal•lació, si el programa detecta una base de dades de la versió anterior a la 2.0.8.3, ens apareixerà el següent missatge en una finestra central:

"C:\Baleares\Abies 2\Datos\Abies.mdb"
"El archivo ya existe"
"¿Desea que el programa de instalación lo sobreescriba?"


Perquè no s’esborri el Catàleg que es tengui actualment, la resposta serà NO. Per contra, si es vol esborrar el Catàleg, i començar des de zero amb la biblioteca buida, s’ha de contestar SÍ.
Si al centre no disposau, o no recordau, del nombre de llicència i contrasenya, podeu enviar un correu electrònic per demanar aquestes dades a l’adreça del Centre de Suport Abies de les Illes Balears (CESAIB), <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.

 • Disponibilitat dels dipòsits auxiliars

Enllaç del fitxer:

Un cop descarregat en una carpeta que heu creat prèviament, s’ha de descomprimir, situar-lo en la carpeta "\ Abies 2 \ Dipòsit" (o en una altra carpeta que hagueu creat) i ja des de dins d’ABIES indicar a “Eines / Enllaç a dades" la carpeta on està el Dipòsit auxiliar i activar el dipòsit en aquesta mateixa pantalla.
Aquest Dipòsit auxiliar cobreix el període 2000-2009.


 • Procés de préstec

De vegades s’utilitza malament l’opció “Tornar exemplar”, ja que algunes vegades caldria usar una altra de les opcions que presenta ABIES que és “Anul•lar préstec”. La diferència entre aquestes dues opcions és molt senzilla:

 • “Tornar exemplar” esborra el préstec que origina la devolució, però actualitza totes les estadístiques que té ABIES, com per exemple: exemplars que ha llegit un lector, exemplars llegits per un curs, durada mitjana dels préstecs, etc.
 • “Anul•lar préstec” simplement esborra el préstec que origina l’anul•lació, però NO actualitza cap de les estadístiques. Per tant, aquesta opció només s’ha d’utilitzar en casos d'error en el préstec.

 

 • Captura de registres bibliogràfics des d’Internet

De vegades, i per motius com ara tenir exemplars molt recents o molt antics, o una publicació molt local, no és possible trobar el registre bibliogràfic de l'exemplar que volem catalogar ni en el Catàleg, ni en el Dipòsit, ni en el Dipòsit auxiliar.
Davant d'això, s’ha de procedir a la recerca i captura d'aquests registres des base de dades externes. Les més usuals per a les captures són:

 • Ariadna: Catàleg de la Biblioteca Nacional d'Espanya.
 • Rebeca: Catàleg unificat per a les biblioteques públiques espanyoles.

Per a exemplars en català es pot també consultar el catàleg en línia de la Biblioteca Nacional de Catalunya: <http://cataleg.bnc.cat/>, encara que actualment (febrer 2011), no és possible el traspàs automatitzat dels registres bibliogràfics directament cap a ABIES, com es fa amb Rebeca i Ariadna.
A fi de poder trobar tots els tipus de registres bibliogràfics, recomanam l’enllaç a la proposta de catàlegs de biblioteca que ha desenvolupat la UAB: <http://www.bib.uab.es/catalegs.htm>

 

 • Problemes per a la lectura dels nous ISBN de 13 dígits

Els canvis més significatius que s’han de tenir en compte són:
Des de l’1 de gener de 2007, l’ISBN ha canviat de 10 a 13 dígits. Els ISBN ja existents duran ara el prefix 978, i el dígit de control canviarà. Per exemple:
ISBN(10):  84-8412-368-5    ISBN(13):  978-84-8412-368-2
El nou nombre amb 13 dígits és idèntic a l’EAN-13, nombre que actualment també correspon al codi de barres. El prefix 979 serà introduït quan elcontingent actual de nombres amb 978 estigui esgotat. Els prefixos dels intervals 979 no seran els mateixos que els que tendran les editorials amb l’interval 978.
Els codis de barres duran l’ISBN amb 13 dígits amb guions damunt del codi de barres i l’EAN-13, el nombre idèntic sense guions ni espais davall del codi de barres.

ABANS DE 2007 DES DE 200
 • Traspàs de lectors des de GestIB

Per realitzar el traspàs de lectors des del Gestib a l'Abies, s'ha de seguir el següent manual d'aplicació.

 1. Manual Gestib-Abies
 2. Integrar.mdb
 3. Elimina_lectors.exe
 • Accés del catàleg d’Abies des de les pàgines web dels centres

Hi ha uns quants productes que realitzen aquesta tasca:
1. ABIES2WEB: Producte realitzat pel mateix ITE (Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri d’Educació) i disponible a la zona  “Usuario Registrado” de la web <www.abies.es>.
Permet la consulta del catàleg tant des de la intranet del centre com des d’Internet, mitjançant un navegador web. Aquesta aplicació és gratuïta.
2. BONSAI v5: Producte realitzat per un particular, que permet la consulta del Catàleg (fora de línia) de la biblioteca, mitjançant un navegador web. Aquesta aplicació és gratuïta.

 • Disponibilitat de la nova versió d’Abies (Abies web)

Actualment, curs 2010/2011, s’està començant a provar la nova versió d’Abies per part de persones de totes les comunitats autònomes: la versió ABIESWEB 3.2.0, es troba en la fase final del seu desenvolupament.
Sembla que durant el curs 2011-12 ja estarà disponible una versió instal•lable per als centres educatius.
Totes les dades de què disposa l’actual ABIES 2.0.8.3 per part dels centres educatius, podran ser traspassades a aquest nou programa.