V Jornades de Biblioteques Escolars

 

NOVETAT 05/09/2017: Es publiquen els materials de les jornades a Menorca

NOVETAT 22/05/2017: Nova convocatòria Menorca, 6 de setembre de 2017

 

 

 

Mallorca Eivissa Menorca

2 de maig de 2017

Inscripció de dia 13 de febrer a dia 1 de març de 2017

Convocatòria

Programa i materials

Fotografies

3 de maig de 2017

Inscripció de dia 14 de febrer a dia 2 de març de 2017

Convocatòria

Programa i materials

Fotografies

6 de setembre de 2017

Inscripció de dia 22 de maig al 4 de junt de 2017

Convocatòria

Programa i materials

Fotografies