Material PSLE curs 2009-2010

Materials elaborats pels mestres de suport del PSLE amb l'objectiu d'oferir propostes per treballar amb l'alunmat la lectura i l'escriptura. Hi podeu trobar articles de refència, pàgines web recomanades, bibliografia, propostes didàctiques.... També hi trobareu contes i còmics elaborats pels mateixos infants

La mestra de suport a la lectura i l'escriptura en els centres CP S'Alzinar i CP Sant Miquel, Inés Soliveres, ens desplega diverses activitats per treballar  la lectura i l'escriptura a segon cicle de primària.

La mestra de suport a la lectoescriptura a segon cicle de primària als centres CP Joan Veny i Clar i CP Colònia de Sant Jordi, Aina Ma Sáez, ens presenta 3 activitats(descripció, construïm un problema i memòria) per treballar i millorar la lectura i l'escriptura.

La mestra de suport a la lectura i escriptura a segon cicle de primària del CEIP Rei Jaume III, Margalida Rotger, ens presenta 10 activitats per treballar la lectura i l'escriptura amb els alumnes de segon cicle de primària a partir de lectures de llibres, mots encreuats, imatges,...

La mestra de suport a la lectoescriptura dels CP Es Putxet i CP Llorenç Riber, Joana Maria Vila, ens presenta dues activitats per treballar la lectura i l'escriptura a segon cicle de primària.

La mestra de suport a la lectura i escriptura de segon cicle de primària dels centres CP Nova Cabana i CP La Soledat, Núria Calabria, ens proposa 4 activitats per treballar la comprensió i expressió escrites i orals.

La mestra de suport a la lectura i escriptura del CP Son Pisà, Maria Romano, ens proposa diverses activitats per treballar els diferents tipus de text (el diàleg, la descripció,...) i tècniques per treballar la comprensió escrita en les matèries de medi i matemàtiques.

La mestra de suport a la lectoescriptura al segon cicle de primària del CP Es Puig, Joana Maria Coll, ens presenta 8 activitats per treballar la lectura i l'escriptura amb l'alumnat de segon cicle de primària.

El mestre de suport a la lectoescriptura del centre CP Pere Casesnoves, Lluís Simonet, ens presenta com treballar els enunciats dels problemes matemàtics per millorar la seva comprensió i per tant resoldre'ls correctament.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Pintor Torrent i CP Joan Benejam, Ester Abad, ens presenta quatre racons per treballar a 4t de primària la lectura i l'escriptura a partir d'endevinalles, frases fetes, mèmory i ordenar contes.

La mestra de suport a la lectoescriptura al CP Es Puig, Joana Maria Coll, ens presenta 8 activitats per treballar la lectura i l'escriptura a segon cicle de primària dins l'aula detallant els objectius, el material, els participants i la descripció de cadascuna de les activitats.Aquestes activitats van des de treballar els verbs, l'ortografia fins als rodolins, les endevinalles, els contes i les dites.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Mare de Déu de Gràcia i CP Mateu Fontirroig, Lorena Romero, ens presenta l'activitat Què passarà? de creació d'un conte, on es detallen els objectius, material, destinataris, metodologia i avaluació.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Pintor Torrent i CP Joan Benejam, Ester Abad, ens presenta quatre racons per treballar a 4t de primària la lectura i l'escriptura a partir d'endevinalles, frases fetes, mèmory i ordenar contes.

La mestra de suport a la lectoescriptura al CP Sant Lluís, Jésica Ametller, ens presenta 6 activitats per treballar la lectura i l'escriptura a segon cicle de primària. Inclou material fotocopiable.

La mestra de suport a la lectoescriptura al CP Àngel Ruiz i Pablo, Laura Juanico, ens presenta l'activitat d'Escrivim un conte a partir del conte "El lleó i el ratolí".

La mestra de suport a la lectoescriptura del CP Mare de Déu del Carme, Úrsula Pons, ens presenta un taller de premsa per treballar amb els alumnes de segon cicle de primària exposant els objectius i les activitats que engloba.

La mestra de suport a la lectoescriptura del CP Gabriel Comas i Ribas, ens presenta com treballa les microhabilitats implicades en la lectura i l'escriptura com són la percepció, la memòria, la inferència, la lectura ràpida i la lectura atenta, exposant diferents exercicis de cadascuna d'elles.

La mestra de suport a la lectoescriptura als centres CP Rafal Vell i CP Gabriel Vallseca, Maria Triay, ens presenta 5 activitats per treballar la lectura i l'escriptura a segon cicle de primària, on es detallen per a cadascuna d'elles els objectius, continguts, microhabilitats, competències, metodologia/instruccions d'ús, material necessari i avaluació.

El mestre de suport a la lectoescriptura a segon cicle de primària als centres CP Son Anglada i CP Son Serra, Enrique Delgado, ens presenta l'activitat de creació d'un conte.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Punta de n'Amer i CP Mestre Guillem Galmés, Ma Antònia Sureda, ens presenta 6 activitats per treballar la lectura i l'escriptura dins l'aula amb els alumnes de segon cicle de primària. Es descriuen els objectius, continguts,  metodologia, instruccions, material necessari i avaluació per a cadascuna d'aquestes activitats.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Infante Don Felipe i CP Es Pil·larí, Esther Julià, ens presenta l'activitat de padrins de lectura.

El mestre de suport a la lectoescriptura al segon cicle de primària del CP Norai i el CP S'Hort des Fassers, Toni Muñoz, ens presenta cinc activitats, en català i en castellà, per treballar les idees principals dels textos, la percepció i la lectura atenta amb els alumnes de segon cicle de primària.

El mestre de suport a la lectoescriptura als centres CP Cas Capiscol i CP Miquel Costa i Llobera, Benjamín Reche, ens presenta diferents estratègies per animar a la lectura i l'escriptura a partir de contes que transmeten valors positius i de diferents jocs i activitats de llengua.

La mestra de suport a la lectoescriptura dels centres CP Ponent i CP Llevant, Magdalena Llabrés, ens presenta vuit tallers, en català i en castellà, per treballar dins l'aula amb l'alumnat de segon cicle de primària. Aquests tallers van des de llegir per grups un llibre de lectura i les descripcions a la creació de contes i còmics.