Amb data de 2 de juny de 2011, la Comissió de Selecció encarregada de l’estudi i la valoració dels projectes presentats ha resolt que podran gaudir de la dotació econòmica que acompanya aquesta convocatòria els centres següents:

Convocatòria  per descarregar

Dia 1 d’abril es va publicar en el Bolletí oficial de l’estat la convocatòria del Concurs nacional de bones practiques per a la dinamització i innovació de les biblioteques dels centres escolars per l’any 2011 (Resolució de 18 de març de 2011, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional).

La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives convoca, dins aquest marc, els Projectes de biblioteca escolar i foment de la lectura.

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de maig de 2011 per la qual es convoca una selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per participar en el Pla de Suport a la Lectura i a l’Escriptura a segon cicle d’educació primària durant els cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

L'IES Miguel Hernández de Melilla convoca el XVII Premio Internacional de Narrativa (relato corto) y Poesia Miguel Hernández per a joves amb edats compreses entre 14 i 18 anys. Termini de presentació de treballs fins el 31 de març de 2011.

Dia 4 de maig de es va publicar en el Bolletí oficial de l’estat la convocatòria del Concurs nacional de bones practiques per a la dinamització i innovació de les biblioteques dels centres escolars per l’any 2010 (Resolució de 28 d’abril de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional).

La Conselleria d’Educació i Cultura, en el marc del Conveni signat amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a la millora de les biblioteques escolars, es proposa dinamitzar les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari i impulsar-ne l’organització.